Om hjemmesiden


Hvorfor denne hjemmeside?

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther ifølge gammel tradition slog 95 teser op på slotskirkedøren i Wittenberg i Tyskland og indledte den protestantiske reformation. Det fejres af den evangelisk-lutherske folkekirke og det officielle Danmark med både dronningen og statsministeren som deltagere. Men fejringerne er alt for ukritiske og ensidige.

Det er i tråd med den glorificering af både Martin Luther og reformationen, der som regel præger den danske offentlighed. Der er derfor behov for at trække de mørke og gemte sider af Martin Luther og reformationen frem i lyset og tegne et modbillede. Dermed kan vi komme nærmere et mere retvisende og dækkende billede af Martin Luther og konsekvenserne af reformationen.

Indhold på hjemmesiden

På denne hjemmeside præsenteres i første omgang et stort udvalg af stærkt problematiske Luther-citater, som de færreste danskere formentlig kender til. Snart vil hjemmesiden blive suppleret med oplysninger og citater, der kaster lys over nogle af reformationens og lutheranismens dystre konsekvenser i Danmark, men også i fx Nazi-Tyskland.

Indholdet om Martin Luther på hjemmesiden er baseret på Jens-André Herbeners Luther – Antidemokrat og statsidol og Frederik Stjernfelts Syv myter om Martin Luther. Begge bøger indeholder talrige Luther-citater, hvoraf en del optræder på hjemmesiden.

Jens-André Herbeners Luther – Antidemokrat og statsidol indeholder derudover en udførlig litteraturliste for den interesserede læser. Det kommende indhold om konsekvenserne af reformationen bliver især baseret på Jens-André Herbeners Luther – Antidemokrat og statsidol samt på Frederik Stjernfelt og Jacob Mchangamas Men: Ytringsfrihedens historie i Danmark.

Det skal understreges, at hjemmesiden udelukkende skal betragtes som en introduktion. For alle, der ønsker en udførlig historisk og biografisk uddybning af dens temaer, henvises til disse bøger og bøger, artikler, m.m.

Hvem står bag hjemmesiden?

Indholdet på hjemmesiden støttes af en række fagfolk, der ikke selv er lutheranere, men som har et stort kendskab til religion og historie. Læs deres anbefalinger her. Og det er en væsentlig pointe, at de ikke er lutheranere. Hvis der skal skabes et dækkende billede af Martin Luther og reformationen, er det nødvendigt, at også andre stemmer og perspektiver kommer på banen.

Hjemmesiden er udarbejdet af Jens-André Herbener og Thomas Bjørnestad Platz. Stig Rosenberg Holte har hjulpet med IT-support.

Pressehenvendelser og henvendelser om indholdet på hjemmesiden bedes rettet til: Luther@Luther-2017.dk