Om hjemmesiden


Hvorfor denne hjemmeside?

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther ifølge gammel tradition slog 95 teser op på slotskirkedøren i Wittenberg i Tyskland og indledte den protestantiske reformation. Det fejres af den evangelisk-lutherske folkekirke og det officielle Danmark med både dronningen og statsministeren som deltagere. Men fejringerne er alt for ukritiske og ensidige.

Det er i tråd med den glorificering af både Martin Luther og reformationen, der som regel præger den danske offentlighed. Der er derfor behov for at trække de mørke og gemte sider af Martin Luther og reformationen frem i lyset og tegne et modbillede. Dermed kan vi komme nærmere et mere retvisende og dækkende billede af Martin Luther og konsekvenserne af reformationen.

Indhold på hjemmesiden

På denne hjemmeside præsenteres et stort udvalg af stærkt problematiske Luther-citater, som de færreste danskere formentlig kender til. Citaterne er præsenteret i en række tematiske artikler som ’Luther og kvinder’, ‘Luther og jøder’, ’Luthers afvisning af demokrati’ osv. med introduktion og forklarende tekst.

I artiklen ‘Reformationen‘ er en række indlæg om Martin Luther og konsekvenserne af reformationen, der samlet giver en introduktion til de mørke og ofte fortrængte sider af Martin Luther og reformationens konsekvenser.

Under ‘Bøger, artikler m.m.‘ er en lang række relevante henvisninger og links, bl.a. kronikker, essays og kommentarer, artikler, anmeldelser og interviews, radio, TV og video, bøger, undervisning i folkeskole og gymnasium mv. samt danske oversættelser af Martin Luthers skrifter

Indholdet på hjemmesiden er baseret på Jens-André Herbeners Luther – Antidemokrat og statsidol og Frederik Stjernfelts Syv myter om Martin Luther. Begge bøger indeholder talrige Luther-citater, hvoraf en del optræder på hjemmesiden. Luther – Antidemokrat og statsidol indeholder derudover en udførlig litteraturliste for den interesserede læser.

Det skal understreges, at hjemmesiden udelukkende skal betragtes som en introduktion. For alle, der ønsker en udførlig historisk og biografisk uddybning af dens temaer, henvises til disse bøger.

Hvem står bag hjemmesiden?

Indholdet på hjemmesiden støttes af en række fagfolk, der ikke selv er lutheranere, men som har et stort kendskab til religion og historie. Læs deres anbefalinger her. Og det er en væsentlig pointe, at de ikke er lutheranere. Hvis der skal skabes et dækkende billede af Martin Luther og reformationen, er det nødvendigt, at også andre stemmer og perspektiver kommer på banen.

Hjemmesiden er udarbejdet af Jens-André Herbener og Thomas Bjørnestad Platz. Stig Rosenberg Holte har hjulpet med IT-support.

Pressehenvendelser og henvendelser om indholdet på hjemmesiden bedes rettet til: Luther@Luther-2017.dk