Martin Luther


Tyskeren Martin Luther levede fra 1483 til 1546. Han blev augustinermunk i 1505, præst i 1507 og teologiprofessor i 1512.

I 1517 indledte Luther den protestantiske reformation og dermed et historisk opgør med den internationale katolske kirke. Det resulterede i en skelsættende transformation af Vesteuropa fra et monokatolsk til et multikristent samfund, således at en række nye kristne retninger og nationale statskirker så dagens lys.

Samlet set blev det religiøse Europakort delt efter reformationen, således at protestantisme kom til at dominere Nordvesteuropa, mens den katolske kirke fortsat dominerede det meste af det resterende Vesteuropa.