Luther og ulighed

I Artikler by Thomas Bjørnestad Platz

Ifølge Martin Luther er alle døbte, kristne mennesker lige over for Gud, uanset om de er bønder eller adel, præster eller lægmænd. I denne jordiske verden er menneskene dog langtfra lige, og det skal de ifølge Luther bestemt heller ikke være.

[E]t verdsligt rige kan ikke bestå, hvis der ikke er ulighed mellem personerne, således at nogle er frie, nogle fangne, nogle herskere, nogle undersåtter.
Fredsappel i anledning af de schwabiske bønders tolv artikler, 1525

Slaver, adlyd jeres jordiske herrer som var det Kristus … I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør af godt, hvad enten han er slave eller fri.
Den Lille Katekismus, 1529. Luther citerer her, med tilslutning, Paulus

[V]i er ganske vist i Guds øjne alle lige, men mellem os indbyrdes er en sådan ulighed og af Gud fastsat forskel nødvendig.
Den Store Katekismus, 1529