Luther og kvinder

I Artikler by Thomas Bjørnestad Platz

Martin Luther havde generelt et meget patriarkalsk syn på kvinder og på køn i det hele taget. Ifølge lektor emeritus i teologi Lone Fatum – og en række andre eksperter er enige med hende – blev kvinders vilkår:

alvorligt indskrænket med Lutherdommen … Den eneste og obligatoriske livsform, som herefter var åben for kvinder, var livet som hustru og mor. Nok blev kvinder sat fri ved at blive lukket ud af klostrene, men kun for på ny at blive spærret inde, nemlig i hjemmet og familielivet, sammen med børn og tyende undergivet husets herre … Det lutherske familielivsideal begrunder ikke kun forventningerne til præstekonen som den hjemmegående husmor med de altid friskbagte boller; det definerer i det hele taget den absolut begrænsede kvinderolle, som kan karakteriseres med ordene Kirche, Kinder, Küche.

Kilde: Lone Fatums Luther gav kvinderne indskrænkede levevilkår, Religion.dk 2012

Hvem kan holde tal på alle de naragtige, latterlige, meningsløse og overtroiske sager, som dette godtroende køn bedriver? De har det fra deres stammoder Eva, det at de lader sig bedrage og gøre til nar.
Decem praecepta Wittenbergensi praedicta populo, 1518

Hvis et menneske afviser [sex] og ikke vil, da tager og røver det sit legeme fra den anden, som det har givet det til. Det er egentlig mod ægteskabet, og ægteskabet bliver ødelagt. Derfor må den verdslige øvrighed tvinge konen eller henrette hende.
Om det ægteskabelige liv, 1522

Man ser også hvor svage og usunde de ufrugtbare kvinder er, mens de som er frugtbare er sundere, renligere og lystigere. Men skulle de blive trætte og til sidst dø af at føde børn, skader det ikke, lad dem blot dø af at føde børn, det er derfor, de er her.
Om det ægteskabelige liv, 1522

Eva var ikke så forstandig som Adam … Gud havde selv talt med Adam og pålagt ham at belære Eva … men hun var enfoldigere og svagere over for den listige djævel … han angriber mennesket, hvor det er svagest, nemlig i den kvindelige person, Eva og ikke Adam.
Prædiken, 1524

Mændene har bredt bryst og smalle hofter, derfor har de også forstand. Kvinder har smalt bryst og brede hofter og bag. Kvinden skal være hjemmets hersker, det viser skaberværket ved, at de har en bred bag og lår, så de skal sidde stille.
Bordtaler, 1531

Kvinderne savner legemsstyrke og forstandsevner. Manglen på legemskræfter må man tåle, fordi mændene skal forsørge dem. Forstand ville vi ønske, de havde, men vi må bære deres måde at være på med fornuft.
Bordtaler, 1531

Aldrig er der guddommelig tilladelse til, at en kvinde regerer. Det kan rigtignok forekomme, at hun indsættes i kongens sted og konstitueres som konge, men da har hun altid et senat af højtstående mænd, hvis rådgivning styrer det hele.
Annotationes in Ecclesiasten, 1532