Bøger, artikler m.m.


Hvis du vil læse mere om de dystre sider af Martin Luther og reformationens konsekvenser er der nedenfor en række links og henvisninger til:

 • Kronikker, essays og kommentarer
 • Artikler, anmeldelser og interviews
 • Radio, TV og video
 • Bøger
 • Undervisning i folkeskole og gymnasium mv.
 • Danske oversættelser af Martin Luthers skrifter

Links og henvisninger i hver sektion er ordnet kronologisk med det nyeste øverst.

Kronikker, essays og kommentarer

Artikler, anmeldelser og interviews

Radio, TV og video

Bøger

Undervisning i folkeskole og gymnasium mv.

Danske oversættelser af Martin Luthers skrifter

 • Om de gode gerninger (1520)

  I De reformatoriske hovedskrifter: Luthers skrifter i udvalg, bd. 1, red. Niels Nørgaard, Forlaget Aros: København, 1980, 151-245. 2. udg.

 • Til den kristne adel af den tyske nation om reformation af kristenheden (1520)

  I De reformatoriske hovedskrifter: Luthers skrifter i udvalg, bd. 1, red. Niels Nørgaard, Forlaget Aros: København, 1980, 42-154. 2. udg.

 • Om lydighed mod den verdslige øvrighed (1523)

  I Evangelium og samfundsliv: Luthers skrifter i udvalg, bd. 4, red. Torben Christensen, Forlaget Aros: København, 1980, 158-210. 2. udg.

 • Til rådsherrerne i alle Tysklands byer om deres pligt til at oprette og drive kristelige skoler (1524)

  I Evangelium og samfundsliv: Luthers skrifter i udvalg, bd. 4, red. Torben Christensen, Forlaget Aros: København, 1980, 408-445. 2. udg.

 • En fredsappel i anledning af de schwabiske bønders tolv artikler (1525)

  I Evangelium og samfundsliv: Luthers skrifter i udvalg, bd. 4, red. Torben Christensen, Forlaget Aros: København, 1980, 228-258. 2. udg.

 • Imod bøndernes røver- og morderbander (1525)

  I Evangelium og samfundsliv: Luthers skrifter i udvalg, bd. 4, red. Torben Christensen, Forlaget Aros: København, 1980, 263-269. 2. udg.

 • Åbent brev om det skarpe skrift imod bønderne (1525)

  I Evangelium og samfundsliv: Luthers skrifter i udvalg, bd. 4, red. Torben Christensen, Forlaget Aros: København, 1980, 274-301. 2. udg.

 • Kan soldater også have Guds nåde? (1526)

  I Evangelium og samfundsliv: Luthers skrifter i udvalg, bd. 4, red. Torben Christensen, Forlaget Aros: København, 1980, 307-357. 2. udg.

 • Den Lille Katekismus (1529)

  Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter: Tekst og oversættelse v. Peder Nørgaard-Højen, Forlaget Anis: København, 2011, 195-317.

 • Den Store Katekismus (1529)

  Oversat og med indledning og noter ved Leif Grane. Det Danske Bibelselskab: København, 1976

 • Om krigen mod tyrkerne (1529)

  I Mod tyrken og jøden: Tre udvalgte skrifter. 1999, Tidehvervs Forlag: Ribe, 1999, 9-50. Oversat af Chr. Truelsen

 • Hærprædiken [her gengivet Feltprædiken] mod tyrken (1530)

  I Mod tyrken og jøden: Tre udvalgte skrifter, Tidehvervs Forlag: Ribe, 1999, 51-84. Oversat af Chr. Truelsen

 • Om jøderne og deres løgne (1543)

  I Mod tyrken og jøden: Tre udvalgte skrifter. 1999, Tidehvervs Forlag: Ribe, 1999, 85-231. Oversat af Chr. Truelsen.

 • Bordtaler (Tischreden) (1531-1546)

  En samling af Martin Luthers ord i hjemmet nedskrevet af hans studerende, kolleger m.fl.


Derudover er professor (nu emeritus), dr. theol. Martin Schwarz Laustens omfattende forfatterskab den bedste generelle kilde på dansk til Martin Luther og reformationen. Især kan anbefales hans mange kildetætte monografier om diverse aspekter af f.eks. reformationstiden og jødernes historie i Danmark.