Anbefalinger


Vi støtter indholdet på denne hjemmeside:

Obs. Hvis du ikke kan se nedenstående anbefalinger – fx hvis du bruger visse versioner af Internet Explorer – så tryk her.


Mikael Aktor, lektor, ph.d. i religionshistorie

Jes Heise Rasmussen, cand.mag. i religionssociologi, ph.d.-stipendiat


Philippe Provencal, cand.mag. i semitisk filologi, ph.d.

Aksel Haaning, lektor og mag.art., ph.d. i videnskabsstudier

Jens-André Herbener, cand.mag., mag.art. i religionshistorie og semitisk filologi
Mikael Rothstein, lektor og mag.art., ph.d. i religionshistorie

Brian Arly Jacobsen, lektor, ph.d. i religionssociologi

Frederik Stjernfelt, professor i videnskabsteori, idéhistorie og semiotik, mag.art., ph.d., dr.phil.